Verwonder Lotus

Een interactieve installatie in Vitalis Wilgenhof die reageert op bewoners die in de gang voorbij lopen. Deze bloem zorgt voor verwondering, een reden om een stukje om te lopen en gespreksstof bij de bewoners.

Follow Orange

Dit project gaat over het omgaan met onbegrepen gedrag. Deze installatie is gemaakt om de empathie kloof tussen mensen met een psychotische ervaring en beveiligers te verkleinen.