Follow Orange

Dit project gaat over het omgaan met onbegrepen gedrag. Deze installatie is gemaakt om de empathie kloof tussen mensen met een psychotische ervaring en beveiligers te verkleinen.
Minor Arts & Interaction  .  NDA St.Joost Breda . 2020

Dit project is gebaseerd op hoe we beveiligers in winkels bewuster kunnen maken van psychoses en hoe ze zich kunnen gedragen tegenover een persoon die een psychotische episode heeft. Over het algemeen brengen mensen vaak psychotische uitingen in verband met alcohol of drugs. In dit project willen we hen laten zien dat een psychotische episode een reis is waar je niet voor kiest.

Onze inspiratie is het boek genaamd “Alleen” geschreven door Wouter Kusters & Sam Gerrits. Sam is een Nederlandse journalist die vele psychotische episodes doormaakte als gevolg van een ongeluk dat zijn nek aantastte en hem in een alternatieve werkelijkheid deed betreden dan de “normale”. 

Gemaakt in samenwerking met Dani Bedoya en de minor ‘Misunderstood behavior’ van Jennifer Kanary en Xiomara Vado Soto. We werkten samen met HVA-studenten (Major Maatschappelijk Werk).

FollowOrange