Schema therapie

Schema therapie is ontwikkeld voor persoonlijkheidsproblematiek. Het maakt je bewust van je gevoel en gedachten en helpt je bepaalde patronen te doorbreken. Deze animatie is ontwikkeld om schema therapie en de verschillende modi hierin beter te begrijpen.
Semester 6  .  NDA St.Joost Breda . 2021

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die is gericht op hardnekkige patronen. Bij schematherapie probeer je grip te krijgen op deze patronen en ze aan te passen en te veranderen. Doordat het een therapie is waarbij de oorzaak wordt aangepakt is het een heel succesvolle therapievorm.

Het probleem van schematherapie is dat het een lastige materie is om te begrijpen, zeker omdat je zelf vast zit in de patronen. Vaak duurt het een aantal maanden voordat de materie eigen is. Een schema groep is vaak een groep die doorloopt. Hierdoor heb je altijd ervaren en onervaren personen in een groep samen zitten, dit wordt als fijn ervaren omdat je elkaar nieuwe inzichten kunt geven. Het nadeel hiervan is dat het lang kost voordat de nieuwe personen de termen snappen, waardoor het lastig is om goed mee te kunnen doen.

Deze animatie is gemaakt om op een overzichtelijke manier uitleg te kunnen geven aan de lastige termen waarmee er in een schemagroep gewerkt wordt.